The Magic E Song

A video to teach children about the magic e or silent e, which lengthens the preceding vowel sound when it comes at the end of a word. This song was written ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.