The Secret - Bí Mật Luật Hấp Dẫn Trailer - có script

The Secret - Bí Mật về một quy luật có sức mạnh lớn nhất Vũ Trụ. Những kiến thức của định luật này được ứng dụng như một sợi...

Nội dung video

The secret has travelled through centuries to reach you.

Bí mật này đã tồn tại hàng thế kỷ nay trước khi đến được với bạn.

 

Every word is priceless, every single word

Mỗi từ ngữ đều là vô giá.

 

Can you imagine having the MIDAS TOUCH, finding ALADDIN'S LAMP...

Bạn có thể tưởng tượng không việc chỉ với cái chạm tay mọi thứ trở thành vàng, tìm được Cây đèn thần của Aladdin...

 

Can you imagine discovering KING'S SOLOMON'S MINES, finding the HOLLY GRAIL, WEALTH, SUCESS, HEALTH, HAPPINESS, KNOWLEDGE... 

Bạn có thể tưởng tượng được không việc khám phá ra Kho báu của vua Solomon, tìm được Chén thánh, Sự giàu có, Thành công, Khỏe mạnh, Hạnh phúc, Thông thái... 

 

ALL THIS IS YOURS WHEN YOU KNOW THE SECRET...

Bạn sẽ có được mọi thứ khi bạn biết về BÍ MẬT này...

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.