Tiếng Anh Qua VOA - Obama Enters 2012 Race on Good News About Jobs - YouTube

Nội dung video

Bình luận

the_moon - 30/11/2012 00:30
   

seo ko có gì hết??

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.