A Student Orchestra, Where the Players Decide What to Play.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Matthew Martz has always loved music. Matt was a high school student when he forme...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.