ABC It! Alphabet Song American Sign Language (ASL) Fingerspelling

ABC It! Alphabet Song, Phonics, and Fingerspelling http://itunes.apple.com/us/app/abc-it-alphabet-song-phonics/id385757414?mt=8uo=4 Only $.99, universal app...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.