ABC phonics song/sounds of the letters - American version

ANNOUNCING our new MSH Baby Sign Language Dictionary iPhone App: http://mysmarthands.com/Site/iPhone_MSH_Dictionary.html http://www.mysmarthands.com http://w...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.