Months of the Year Chant!

CD at: http://elflearning.jp/ Download at: http://www.cdbaby.com/cd/elflearning ----------- Learn the 12 months of the year with this fun chant. The result o...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.