American English Vowels - IPA - Pronunciation - Interntional Phonetic Alphabet - YouTube

ESL: International Phonetic Alphabet symbols for the vowels of American English. Get acquainted with the symbols! It helps as you study pronunciation. TRANSCRIPT: http://www.RachelsEnglish.com/IPA_vowels Cải thiện nói tiếng Anh Mỹ / 음성 미국 영어를 향상 / 話されているアメリカ英語を向上させる / Улучшение говорил американский вариант английского языка / Meningkatkan berbicara bahasa Inggris Amerika / Melhorar a fala Inglês Americano / Mejorar el habla Inglés Americano / 提高口语的美式英语 / बात अमेरिकी अंग्रेजी में सुधार / تحسين

Nội dung video

Bình luận

Lets smile - 16/06/2012 15:16
   

vne xpress.net

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.