An American Cowboy Aims to Help Russias Beef Herd.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish American cowboys are helping to rebuild Russias beef cattle industry. Beef produc...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.