Apple - Introducing Siri on iPhone 4S

Siri on iPhone 4S lets you use your voice to send messages, set reminders, place phone calls, and more.

Nội dung video

Bình luận

hoa thủy tinh - 05/10/2011 15:19
   

trời, pro thế!!!

hoa thủy tinh - 05/10/2011 21:20
   

apple đúng là đỉnh đỉnh đỉnh, coi đi coi lại vẫn thấy tuyệt!!!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.