At the Seaside | Learn English | Photo Explorer.

Extras: http://linguaspectrum.com/podcast.php?id=3 Explore with me a picture of a typical British seaside holiday resort. Scarborough in the north-east of En...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.