Bài 10: Ở cửa hàng thực phẩm - Phần 1 - Từ vựng; Tính từ; Hậu tố cho tính từ; Danh từ đếm được

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.