Bài 19: Ôn lại từ bài 1-9 - Phần 1: Thì của động từ, đại từ, thể bị động của hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, trợ động từ

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.