Bài 19: Ôn lại từ bài 1-9 - Phần 2: Thể bị động với động từ khiếm khuyết(tt); Quá khứ của động từ khiếm khuyết; Điều kiện cách; Động từ nguyên mẫu

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.