Bài 18: Gặp bác sĩ - Phần 3: Câu tường thuật (tt); Hình thức rút gọn của câu tường thuật; Ôn lại kiến thức, Nghe và viết

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.