Bài 18: Gặp bác sĩ - Phần 4: Nghe và viết (tt), Đọc và trả lời câu hỏi.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.