Bài 13: Ở khách sạn - Phần 1: Từ vựng, Tính từ, So sánh của tính từ, Cấu trúc Enough, Động từ nối

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.