Bài 16: Công nghệ và những tác động của chúng.

In this lesson we look at Technology and its effect on our lives. This lesson has been uploaded in High Quality for your enjoyment.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.