Bài 22: Cách diễn tả cảm xúc

(NOW IN HIGH QUALITY) In this lesson we look at expressing your feelings and showing your reactions.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.