Bài 16: Ở phân xưởng - Phần 1 - Từ vựng, Liên từ AND, BUT, SO; Từ chuyển tiếp

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.