Bài 3: Không gian - Phần 2 - Bị động của thì hiện tại tiếp diễn, Thì hiện tại hoàn thành.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.