Bài 61: Sự ảnh hưởng của các ngôn ngữ khác lên tiếng Anh.

In this lesson we take a look at the formation of and the influences on...The English language. The English language is not an original language. It is a ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.