Because You Loved Me - SNSD Taeyeon & SeoHyun - YouTube

時間軸: yenSNSD 特效:pyointa2001 [SNSD Girls Generation 少女時代 Taeyeon 太妍/泰妍 Seohyun 徐玄/徐賢]

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Phương Vy - 17/06/2012 14:00
   

SNSD dzo^ doi'^^

Nguyễn Phương Vy - 17/06/2012 14:01
  

Love SNSD forever

Nguyễn Phương Vy - 17/06/2012 14:03
  

thanks pham kieu trang da~ up bai` ni`^^

Nguyễn Văn Tài - 21/06/2012 02:11
  

Trên cả tuyệt vời. Thank bạn.

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.