Biko.

How to cook Biko the panlasangpinoy way. Visit us at http://www.panlasangpinoy.com for more recipes.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.