Honey Barbecue Wings Recipe

Ingredients: 2 cups barbecue sauce 1/2 cup honey 1 teaspoon hickory seasoning (liquid smoke) 1/2 teaspoon onion powder 2 cups all purpose flour 1teaspoon pep...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.