Country Fried Steak (Wiener Schnitzel)

Ingredients: 1 or 2 pounds round steak/cube steak/pork cutlets 1/2 cup flour 1/4 teaspoon salt 1/4 teaspoon pepper 3 tablespoons cooking oil 2 small onions s...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.