Roast Beef

Ingredients: 1 top sirloin roast about 3 1/2 pounds kosher salt about a tablespoon pepper This is not a pot roast XD

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.