Homemade Corndogs Recipe

Ingredients: 1 cup milk 1 cup cornmeal 1 cup all purpose flour 1/4 teaspoon salt 1/4 cup sugar 2 teaspoons baking powder 4 Tablespoons cream corn 1 egg packa...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.