Buffalo Hot Wings

Ingredients: 2 pounds chicken wings 1/2 cup hot sauce like tabasco 4 ounces butter (one stick) Package dry ranch mix (use for spices) Blue Cheese Dressing (o...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.