Chuyển tới các thuật ngữ học vị ở trường đại học Mỹ.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Im Alex Villarreal with the VOA Special English Education Report. Not everyone wh...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.