Cơ hội đào tạo ngay bây giờ, cho buổi biểu diễn "Cabaret Stars of tomorrow".

This is the VOA Special English Education Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The word cabaret brings to min...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.