Colors! Colors!

Hey now... Is this a dance club song from London or a Kindergarten color song? Listen, and find out!!!! Students get into the act by rhyming different moveme...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.