Cooking Express - Shrimp Etouffee.

English Instructions for Shrimp Etouffee * 2 lbs. of shrimp, shelled deveined. * ½ C flour * ½ stick of buter * 1 onion, minced * 1 green bell pepper * 1 w...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.