Curiosity Rover: A Mars Scientists Dream Machine.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The American space agency launched its Mars Science Laboratory, also known as Curi...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.