Đấu tranh chấm dứt bệnh dịch ở trâu bò được tuyên bố sẽ thành công

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish In nineteen n...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.