DILIGENT, Learning English Pronunciation - YouTubeơ

How to pronounce the word '' diligent ''

Nội dung video

quiz 

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.