Dự án cố gắng giảm thiểu chết chóc, xây dựng thị trường bếp lò sạch

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Secretary of ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.