Express English: Flowers (Hoa)

How do you feel when you are given flowers? Listen to what people in London said then join the conversation at: http://bbc.in/rpxgSU

Nội dung video

Bình luận

nguyễn bá phước - 11/06/2012 12:00
   

khó  nghe wa, 

Hoang Ngoc anh - 10/07/2012 10:50
   

nge k hieu ji het hic

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.