Express English: Three Wishes (3 điều ước)

Every week we ask you a different question. Hear what people in London say, then join the conversation! This week, you can have three wishes. What will you w...

Nội dung video

Bình luận

nvkhang911 - 29/08/2011 23:20
  

hay lam

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.