Faberge Eggs: Miraculous, Marvelous Works of Detail.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Many people are interested in the beautiful objects created by the jeweler Karl Fa...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.