Kindle Fire TV Commercial—Amazons New Kindle Ad

Meet the all-new Kindle Fire—a Kindle for movies, music, apps, games, reading more. Only $199. Like the song featured in the commercial? Its Words from ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.