Windows 8 - Improving file management basics: copy, move, rename, and delete

Microsofts Alex simon describes some of the new file management capabilities in Windows 8 Improving file management basics: copy, move, rename, and delete

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.