Happy Birthday Song in 6 different Languages

4 yrs old Lance singing the "Happy Birthday" song..in 6 different Languages.his favorites! English, Tagalog, Korean, Spanish, Chinese, and Japanese :)

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.