Hello Vietnam

Hello Vietnam Sub Vietnamese English - Quỳnh Valentine

Nội dung video

Bình luận

sahin - 11/11/2011 12:49
   

although vietnam which is my country is still poor but i love vietnam the most, hope that one day vietnam will be better

sahin - 11/11/2011 12:52
   

both love and music are the same, the one never dies and the other never sleeps!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.