Improve English conversation with NICE TALKING WITH YOU

Nice Talking with You is revised for 2011 with great conversation topics that make it easy for students to improve English fluency. Find out more at www.nice...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.