ky nang tra loi phong van xin viec bang tieng anh - YouTube

have you ever been preparing something for your job ? CV, english, other skills,.... I will graduate in next month and there is something in my mind ( trouble, nervous, happy or some one else.....) i think it's good for you and I HOPE YOU LIKE IT.

Nội dung video

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
WaitingforForever - 15/07/2012 07:29
   

thanks so much

Kiều Oanh - 04/08/2012 15:22
   

Incredible! ^^ 

WaitingforForever - 04/08/2012 19:09
   

why is not it Incredible ? @@

nganthao - 20/08/2012 18:33
   

thank you

phan thị đức thoại - 27/08/2012 13:04
   

i graduated one month ago. i like it very much. Very Uselful!!!

phan thị đức thoại - 27/08/2012 13:05
   

thank you so much indeed!!

du nguyen van - 07/09/2012 11:21
   

useful

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.