Learning English - Lesson Eighty Five - COMPARATIVES - YouTube

In this lesson we take a look at words and sentences that show comparison and comparing.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.