Learning English pronunciation - "Work" & "Walk" - Can you tell the difference?

http://www.sozoexchange.com/category/quizzes/ Can you tell the difference?- Work Walk Today, we are going to learn about the differences in American pronun...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.