Lesson 14 - Glottal Stop - English Pronunciation

Topic: Use of the glottal stop in place of the true t in American English. Level: intermediate to advanced.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.