Một trường THPT áp dụng lớp học hoặc chỉ trai hoặc chỉ gái đối với các học sinh hàng đầu.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.